Χρηματοδοτήσεις

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης επενδυτικών σχεδίων στη δράση "Digi - Content" του επιχειρησιακού προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση".

in δράση, Επενδύσεις στον τομέα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου, Επιχειρησιακό πρόγραμμα, ολοκλήρωση διαδικασίας ένταξης, Χρηματοδοτήσεις

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και η εταιρία «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» ανακοίνωσε νέες εντάξεις επενδυτικών σχεδίων στη δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου (digi-content)». Συνολικά στη δράση “digi-content” από τις αρχές Μαϊου εως και σήμερα, έχουν ενταχθεί 213 επενδυτικά σχέδια από ολόκληρη την Ελλάδα, συνολικού προϋπολογισμού 26,12 εκατ. ευρώ τα οποία αξιολογήθηκαν επιτυχώς. Επίσης, ανακοινώθηκε ο κατάλογος με τις επιλαχούσες επενδυτικές προτάσεις, καθώς και αυτές που απορρίπτονται οριστικά.

Ανακοινώθηκε η ένταξη 403 νέων επενδυτικών σχεδίων στη δράση "Digi - Retail" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"

in Χρηματοδοτήσεις

Συνεχίζεται η διαδικασία ένταξης επενδυτικών σχεδίων στη δράση "Digi - Retail" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" με την ανακοίνωση της ένταξης 403 νέων επενδυτικών σχεδίων αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στον τομέα της λιανικής. Τα 403 νέα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται, έχουν συνολικό προϋπολογισμό €18,93 εκατ. ευρώ ενώ η συνολική επιχορήγηση που εγκρίθηκε (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται σε €11,23 εκατ. ευρώ. Τα επενδυτικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στη δράση «digi-retail» από τις αρχές Ιουλίου έως σήμερα ανέρχονται σε 667 και έχουν συνολικό προϋπολογισμό €30,7 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο της δράσης «digi-retail», βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων από ολόκληρη την Ελλάδα και ακολουθούν εντός των επόμενων εβδομάδων πρόσθετες εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων από τις υπόλοιπες Περιφέρειες.

Ένταξη των πρώτων 264 επενδυτικών σχεδίων στη δράση "Digi - Retail".

in δράση, ολοκλήρωση διαδικασίας αξιολόγησης, ολοκλήρωση διαδικασίας ένταξης, Χρηματοδοτήσεις

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και ένταξης της πρώτης σειράς επενδυτικών σχεδιών στη δράση "Digi - Retail" ανακοίνωσε η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σε συνεργασία με τον αρμόδιο διαχειριστικό φορέα "Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.". Η πρώτη σειρά ένταξης αφορά σε 264 επενδυτικά σχέδια εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών σε επιχειρήσεις λιανικής συνολικού προϋπολογισμού 11,8 εκ. Ευρώ.

Μέχρι τις 30.06.2011 η υποβολή προτάσεων για χρηματοδοτική στήριξη επιχειρήσεων ΤΠΕ (ICT) μέσω του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας "Jeremie" του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων

in Επιχειρήσεις Πληροφορικής, Επιχειρήσεις Τεχνολογίας, Χρηματοδοτήσεις, Χρηματοδότηση, Χρηματοδότηση ΤΠΕ, Χρηματοδοτικά Εργαλεία, Ψηφιακή Σύγκλιση

Ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων για δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία στήριξης των επιχειρήσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών μέσω του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας JEREMIE σε συνεργασία με το ΥΠΑΑ. Η χρηματοδότηση αφορά κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών στα στάδιο σποράς και εκκίνησης.
Η πρόσκληση απευθύνεται σε εξειδικευμένες  Εταιρίες/Οργανισμούς στη διαχείριση Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (Venture Capital Fund Managers), έχει προθεσμία υποβολής της 30.06.2011 και επίσημη γλώσσα την Αγγλική.

Fundit.gr - Τα πάντα για τις επιδοτήσεις- 2011  Δημιουργια ιστοσελιδας starfish.gr | (Σχεδιασμός βάση σε πρότυπο της  Antsin.com)