Νέα & Ανακοινώσεις

Παράταση Προγράμματος "Εναλλακτικός Τουρισμός"

in Γενικά, Εναλλακτικός Τουρισμός, Παράταση

Ανακοινώθηκε παράταση στην προθεσμία υποβολής επενδυτικών σχεδίων για το τη Δράση "Εναλλακτικός Τουρισμός" του Ε.Π. "Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα" εως και την 30.12.2011. 

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης επενδυτικών σχεδίων στη δράση "Digi - Content" του επιχειρησιακού προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση".

in δράση, Επενδύσεις στον τομέα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου, Επιχειρησιακό πρόγραμμα, ολοκλήρωση διαδικασίας ένταξης, Χρηματοδοτήσεις

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και η εταιρία «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» ανακοίνωσε νέες εντάξεις επενδυτικών σχεδίων στη δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου (digi-content)». Συνολικά στη δράση “digi-content” από τις αρχές Μαϊου εως και σήμερα, έχουν ενταχθεί 213 επενδυτικά σχέδια από ολόκληρη την Ελλάδα, συνολικού προϋπολογισμού 26,12 εκατ. ευρώ τα οποία αξιολογήθηκαν επιτυχώς. Επίσης, ανακοινώθηκε ο κατάλογος με τις επιλαχούσες επενδυτικές προτάσεις, καθώς και αυτές που απορρίπτονται οριστικά.

Ανακοινώθηκε η ένταξη 403 νέων επενδυτικών σχεδίων στη δράση "Digi - Retail" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"

in Χρηματοδοτήσεις

Συνεχίζεται η διαδικασία ένταξης επενδυτικών σχεδίων στη δράση "Digi - Retail" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" με την ανακοίνωση της ένταξης 403 νέων επενδυτικών σχεδίων αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στον τομέα της λιανικής. Τα 403 νέα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται, έχουν συνολικό προϋπολογισμό €18,93 εκατ. ευρώ ενώ η συνολική επιχορήγηση που εγκρίθηκε (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται σε €11,23 εκατ. ευρώ. Τα επενδυτικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στη δράση «digi-retail» από τις αρχές Ιουλίου έως σήμερα ανέρχονται σε 667 και έχουν συνολικό προϋπολογισμό €30,7 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο της δράσης «digi-retail», βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων από ολόκληρη την Ελλάδα και ακολουθούν εντός των επόμενων εβδομάδων πρόσθετες εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων από τις υπόλοιπες Περιφέρειες.

Ένταξη των πρώτων 264 επενδυτικών σχεδίων στη δράση "Digi - Retail".

in δράση, ολοκλήρωση διαδικασίας αξιολόγησης, ολοκλήρωση διαδικασίας ένταξης, Χρηματοδοτήσεις

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και ένταξης της πρώτης σειράς επενδυτικών σχεδιών στη δράση "Digi - Retail" ανακοίνωσε η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σε συνεργασία με τον αρμόδιο διαχειριστικό φορέα "Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.". Η πρώτη σειρά ένταξης αφορά σε 264 επενδυτικά σχέδια εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών σε επιχειρήσεις λιανικής συνολικού προϋπολογισμού 11,8 εκ. Ευρώ.

Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Δράση digi-mobile: Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)

in Digi - Mobile, Δημόσια Διαβούλευση, ενίσχυση επιχειρήσεων, ενίσχυση καινοτομίας, Επιδότηση επιχειρήσεων, καινοτόμες εφαρμογές σε τηλέφωνα, Προδημοσιεύσεις

Η δράση digi-mobile τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τις 7 έως τις 21 Απριλίου 2011 από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και την εταιρία «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.». Με βάση τις παρατηρήσεις και τα σχόλια που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης, η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού και η εταιρία Ψηφιακές Ενισχύσεις θα προχωρήσουν στη σύνταξη των Οδηγών της δράσης. Οι παράμετροι της δράσης που παρουσιάζονται, σχετίζονται με το αρχικό κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης και δεν είναι οριστικές. Eνίσχυση των μικρών και μεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς τουρισμού, πολιτισμού, εστίασης, χονδρικού εμπορίου, υγείας, ψυχαγωγίας, περιβάλλοντος, μεταφορών και μεταφορικών δραστηριοτήτων (logistics), υπηρεσιών γενικότερα, καθώς και πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, προκειμένου να αξιοποιήσουν τη διεθνή δυναμική και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέα κοινά-στόχους, παρέχοντας νέες ψηφιακές δυνατότητες και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, μέσω smartphones.

Fundit.gr - Τα πάντα για τις επιδοτήσεις- 2011  Δημιουργια ιστοσελιδας starfish.gr | (Σχεδιασμός βάση σε πρότυπο της  Antsin.com)