Ανακοινώθηκε η ένταξη 403 νέων επενδυτικών σχεδίων στη δράση "Digi - Retail" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"

in Χρηματοδοτήσεις

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και η εταιρία «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» ανακοινώνουν την ένταξη 403 νέων επενδυτικών σχεδίων στη δράση «digi-retail», η οποία αφορά στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στον τομέα της λιανικής.

Τα 403 νέα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται, έχουν συνολικό προϋπολογισμό €18,93 εκατ. ευρώ και η συνολική επιχορήγηση που εγκρίθηκε (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται σε €11,23 εκατ. ευρώ και προέρχεται από πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013. Ο μέσος προϋπολογισμός των επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες ανά εγκεκριμένη αίτηση ανέρχεται σε €46.976 ευρώ και η επιχορήγηση αγγίζει το 60% της επένδυσης. Οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις, εφ’ όσον το επιθυμούν, μπορούν με την έναρξη του επενδυτικού τους σχεδίου να λαμβάνουν προκαταβολή ύψους 35% της δημόσιας επιχορήγησης που τους αναλογεί, βάσει όσων προβλέπονται στους Οδηγούς της δράσης.

Τα επενδυτικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στη δράση «digi-retail» από τις αρχές Ιουλίου έως σήμερα ανέρχονται σε 667 και έχουν συνολικό προϋπολογισμό €30,7 εκατ. ευρώ. H αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων ξεκίνησε από τις Περιφέρειες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (409 εντάξεις έως σήμερα) και συνεχίστηκε με την Περιφέρεια Αττικής (258 εντάξεις). Στο πλαίσιο της δράσης «digi-retail», βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων από ολόκληρη την Ελλάδα και ακολουθούν εντός των επόμενων εβδομάδων πρόσθετες εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων από τις υπόλοιπες Περιφέρειες.

Η δράση «digi-retail» ενισχύει τις «ψηφιακές επενδύσεις» επιχειρήσεων λιανικής με σκοπό: α) τη βελτίωση της εσωτερικής διαχείρισης και τη μείωση του κόστους λειτουργίας, με αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης αποθήκης, πωλήσεων, αγορών και β) την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την πρόσβαση σε νέα καταναλωτικά κοινά, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας για την ηλεκτρονική τους προβολή και προώθηση.

Στο πλαίσιο της δράσης «digi-retail» διατίθενται συνολικά πόροι του ΕΣΠΑ 2007-2013 ύψους €100 εκατ. ευρώ, προκειμένου να ενισχυθούν κατά 50% τεχνολογικές επενδύσεις συνολικού ύψους €200 εκατ. ευρώ από επιχειρήσεις λιανικής. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο πολιτικών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», με τη συνδρομή πόρων όλων των ΠΕΠ και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 15% από εθνικούς πόρους.

Σχόλια

Big Ass Photos - Free Huge Butt Porn, Big Booty Pics

Hot teen pics
http://lesbian.feet.fetlifeblog.com/?keyla

anal hardcore porn pics porn cowboy bebop hentai free marc wallace porn nlp and porn addiction porn picture website

Sexy teen photo galleries

Sexy pictures each day
http://hardpornfuck.danexxx.com/?annalise

deelicious milani porn star video porn penisbot porn fab little april fuck porn windows media player of porn

Sexy pictures each day

New super hot photo galleries, daily updated collections
http://lesbian.porno.allproblog.com/?jane

elementary schooler porn adult femail porn mario porn instant free hd ebony porn close up granny porn

Hot new pictures each day

Hot photo galleries blogs and pictures
http://porn.reviews.xblognetwork.com/?brenda

gay black midget porn 06 porn pictures porn distroying a marriage tasha of dc porn video site to watch cinemax porn movies

College Girls Porn Pics

Free Porn Galleries - Hot Sex Pictures
http://pornauntmom.relayblog.com/?desiree

girl on girl porn pics doushing porn black cerlebrity porn free trannies porn lesbian porn webcam

Hot photo galleries blogs and pictures

New project started to be available today, check it out
http://lesbianlive.instasexyblog.com/?maggie

free highschool porn video porn xxx drawings devon micheals lex steele porn tubes mimmi porn videos milf in shower porn

Dirty Porn Photos, daily updated galleries

New hot project galleries, daily updates
http://dog.porn.relayblog.com/?pamela

free new amature porn videos full 70 s porn clips gay public porn channel free anmi porn porn eskimo carmella bing

Stared different project

Fresh about after after project:
http://alta.web1.telrock.net

Wedding maintenance and finishing

If the wedding is in the storage process, wrinkled, you can use discount evening dresses iron transferred to iron not too high temperature will be wrinkled, wrinkled veil, you can hang up the veil, after half a day will naturally again become Futie. Support for difficult folding skirt it with a rope tied up or removed, use it every time and then loaded it up, and every year Fanshai clothing, hoop skirt to restitution, lest it loses its elasticity.

Wedding clean-up, organized and maintained

If the wedding on Discount wedding accessories loose beads and cracking clothes sewn, or stained with stains, we must remember that the first beads or cracking of clothing sewn and then repaired to conduct a comprehensive stain pretreatment, and finally by a professional garment care experts hand-washing with mild detergent nature, so you can clean out the obvious stains and champagne, sugar and the like, such as invisible stains. If not addressed, those invisible stains will be oxidized and as time goes by and fade into an ugly yellow. On the choice of detergent, Discount party dresses use of perchlorethylene or petroleum-based cleaners is a good choice, although petroleum-based solvent on the stain clean less thorough perchlorethylene, but its oily nature can nourish some fabric to make them shiny.

a long tail or short tail

Remind new people it should be noted, in the church at weddings, do not wear excessively low-cut wedding dress, It is disrespectful to the clergy, especially in some ceremony, the bride of cheap celebrity dresses new bow down to topless exposed arm kneeling before an icon, a bit too respect the church, ironically. Bride Please note that the wedding is to use a long tail or short tail, and often subject to external environmental factors. If in church rituals, trailing Best homecoming dresses good look, but the flower girl to be older or not enough power for the bride picked up the tail, and even tripped; float is another problem, because dozens of feet of tail, ordinary saloon cars simply fit, even if we manage to squeeze into a ball, get off the long tail will be wrinkled and less decency; In addition, the general street is not very clean.

flower girl dress for less

Asian skin deep yellow, wearing a white wedding will color more dull, wear ivory wedding harmonious nature. Blue, purple and yellow are not coordinated to the contrary, pink, Custom wedding dresses , light green to match with the partial yellow, wearing a pure white wedding dress will look great, especially the latter, with the groom's tuxedo to highlight the bride to the public glory. Two fair-skinned, almost all of the wedding dress can be worn in addition to the traditional white and red, in recent years, the popular pink and pink wedding is a new option, cheap bridesmaid dress bring in all the different fashion sense. Three dark-skinned sister for wedding wear what color skin dark suggested the selection of some light-colored dress, you can create a sexy atmosphere, but can highlight eye-catching beauty in a conflict.mother of bride gowns this premise is, you must have a healthy complexion healthy and dark with bright colors. 4 color dull yellowish try not to try, such as purple, sapphire blue, cinnamon, lotus root color, copper, gold type dress. Purple, sapphire blue, make the already not enough white skin more dull sallow, cinnamon, lotus root, such as copper and gold tone unless it is white skin. Otherwise with the the Asians original yellow skin and dress a whole sense of integration between the illusion completely unable to appear out of focus,flower girl dress for less distance seems not even to separate the skin and dress the boundaries, choose the wedding dress is not just need to know about color the trend is so simple, wore clothing with the color, the environment, season match, which bears a lot of stress

Απάντηση στο σχόλιο | Τα πάντα για τις επιδοτήσεις

This circuit can be employed as LED strobe lights during fun gatherings
in halls or homes to reinforce the party mood. " The beloved wise-cracking African-American grandma is again making her presence known about the big screen. Here are a handful of of the Oscars Best Actress films which are released in 2009.

in the future shared life

First, the engagement ring
In the convention of marriage or to cheap wedding accessories, the man will identify the opportunity presented to the woman a ring as a witness, the ring is called the engagement ring or engagement ring. To marry is a very important thing in life, a woman to accept or not an evaluation of you both love. In general, the engagement ring is the middle of the mosaic a stone, the more common four claw and claw and, worn on the left hand ring finger on the female.
Second, get married on the ring
Wedding ring is a pair of male and female ring, the day of the discount Buy evening dresses ceremony, the bride and groom each other for each other to wear wedding ring, a circular symbol of a combination of the two representatives will never accept, trust each other, in the future shared life, to struggle together, to bless the couple happiness meaning. In general, the marriage ring the inside will be engraved on the memorial text, such as the couple's name, date of marriage or love phrases.
Diamond ring on the market today more and more style, more classic style is round, oval-shaped, pearl-shaped and square. If the platinum prime circle bordered diamonds are better able to bring out the diamond bright and gorgeous inlaid with diamonds and other precious stones are also the most discount evening dresses gowns and reliable, most secure.

Υποβολή νέου σχολίου

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές μορφοποίησης

Έλεγχος ασφαλείας
Αυτή η ερώτηση είναι για να ελέγχει την αποτροπή ανεπιθύμητων υποβολών.
Image CAPTCHA
Πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες που φαίνονται στην εικόνα.
Fundit.gr - Τα πάντα για τις επιδοτήσεις- 2011  Δημιουργια ιστοσελιδας starfish.gr | (Σχεδιασμός βάση σε πρότυπο της  Antsin.com)