Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης επενδυτικών σχεδίων στη δράση "Digi - Content" του επιχειρησιακού προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση".

in δράση, Επενδύσεις στον τομέα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου, Επιχειρησιακό πρόγραμμα, ολοκλήρωση διαδικασίας ένταξης, Χρηματοδοτήσεις

Η δράση digi-content απευθύνεται στην βιομηχανία εμπορικού και δημιουργικού περιεχομένου για τη δημιουργία και ηλεκτρονική διανομή ψηφιοποιημένων αγαθών και υπηρεσιών και αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού De Minimis.

Στόχος της δράσης είναι οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της παρούσας οικονομικής ύφεσης καθώς και τις αλλαγές συμπεριφοράς και αναγκών εξαιτίας αυτής.

Η παρούσα δράση έχει σκοπό να εξασφαλίσει, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στις ενισχυόμενες επιχειρήσεις:
Προϋποθέσεις για τεχνολογικό εκσυγχρονισμό ψηφιοποίησης περιεχομένου και ηλεκτρονικής διάθεσης υλικού από πολλαπλά κανάλια
Συνθήκες δημιουργίας ψηφιακών υπηρεσιών ευρυζωνικού περιεχομένου
Δυνατότητα βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης αναφορικά με το περιεχόμενο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Εκτός των σημαντικών και άμεσων ωφελειών στον εμπλουτισμό της ελληνικής παρουσίας στο Διαδίκτυο και στην ενίσχυση της ψηφιακής διάστασης της Ελληνικής Οικονομίας, η δράση συμβάλει γόνιμα στην επίτευξη των περισσότερων στόχων του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και ιδιαιτέρως αυτών που συνδέονται με την στρατηγική της Λισσαβόνας και την agenda για την «Ευρώπη 2020».

 Ενδεικτικά παραδείγματα επενδύσεων που εντάσσονται αφορούν τη διανομή τίτλων εκπαιδευτικού περιεχομένου μέσω «έξυπνων» συσκευών κινητών επικοινωνιών (smartphones) & Διαδικτύου, την ηλεκτρονική διάθεση πολιτιστικού περιεχομένου μέσω smartphones καθώς και την προβολή τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη διάθεση εφημερίδων και τίτλων βιβλίων μέσω εξειδικευμένων εφαρμογών smartphones και υπολογιστών–ταμπλέτων (tablet-pcs). Εγκρίθηκαν επίσης επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε ευρυζωνικές υπηρεσίες διάθεσης οπτικού ψηφιακού περιεχομένου κατόπιν αιτήσεως (on-demand), με δυνατότητες διάθεσης από πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας και μετα-αναζήτησης.

Στο πλαίσιο της δράσης «digi-content» διατίθενται πόροι του ΕΣΠΑ 2007-2013 ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να ενισχυθούν κατά 50% τεχνολογικές επενδύσεις που αφορούν στην ενίσχυση της δημιουργίας δυναμικού ευρυζωνικού περιεχομένου, μέσα από πολλαπλά κανάλια ψηφιακής επικοινωνίας. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο πολιτικών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», με τη συνδρομή πόρων όλων των ΠΕΠ και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από εθνικούς πόρους.

Σχόλια

rqmbiheNFGUPQgqUUJf

6AWMFx , [url=http://upshjsmzshfc.com/]upshjsmzshfc[/url], [link=http://czexctrtnzmz.com/]czexctrtnzmz[/link], http://jwrjhavjslrv.com/

DfKCCMiKxwvbhmcj

5By5k9 , [url=http://fxhdkncwwoyh.com/]fxhdkncwwoyh[/url], [link=http://euvjzdrrveqn.com/]euvjzdrrveqn[/link], http://bqzhbbebjknn.com/

Απάντηση στο σχόλιο | Τα πάντα για τις επιδοτήσεις

what are the dangers of using expired cheap viagra [url=http://www.doctor7online.com/]viagra usa[/url] what is viagra pills for

Απάντηση στο σχόλιο | Τα πάντα για τις επιδοτήσεις

Hello. I see that you don't update your blog too
often. I know that writing articles is time consuming and
boring. But did you know that there is a tool that allows you to create new articles
using existing content (from article directories or other pages from your niche)?
And it does it very well. The new articles are high quality and pass
the copyscape test. Search in google and try: miftolo's tools

Also visit my weblog JefferyJuicy

ZDNQOKnsMKUU

Mighty useful. Make no mistake, I appercitae it.

Υποβολή νέου σχολίου

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές μορφοποίησης

Έλεγχος ασφαλείας
Αυτή η ερώτηση είναι για να ελέγχει την αποτροπή ανεπιθύμητων υποβολών.
Image CAPTCHA
Πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες που φαίνονται στην εικόνα.
Fundit.gr - Τα πάντα για τις επιδοτήσεις- 2011  Δημιουργια ιστοσελιδας starfish.gr | (Σχεδιασμός βάση σε πρότυπο της  Antsin.com)