Επιχειρήσεις Πληροφορικής

Μέχρι τις 30.06.2011 η υποβολή προτάσεων για χρηματοδοτική στήριξη επιχειρήσεων ΤΠΕ (ICT) μέσω του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας "Jeremie" του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων

in Επιχειρήσεις Πληροφορικής, Επιχειρήσεις Τεχνολογίας, Χρηματοδοτήσεις, Χρηματοδότηση, Χρηματοδότηση ΤΠΕ, Χρηματοδοτικά Εργαλεία, Ψηφιακή Σύγκλιση

Ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων για δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία στήριξης των επιχειρήσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών μέσω του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας JEREMIE σε συνεργασία με το ΥΠΑΑ. Η χρηματοδότηση αφορά κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών στα στάδιο σποράς και εκκίνησης.
Η πρόσκληση απευθύνεται σε εξειδικευμένες  Εταιρίες/Οργανισμούς στη διαχείριση Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (Venture Capital Fund Managers), έχει προθεσμία υποβολής της 30.06.2011 και επίσημη γλώσσα την Αγγλική.

Fundit.gr - Τα πάντα για τις επιδοτήσεις- 2011  Δημιουργια ιστοσελιδας starfish.gr | (Σχεδιασμός βάση σε πρότυπο της  Antsin.com)