έρευνα και τεχνολογία

Προκήρυξη Προγράμματος "Συνεργασία 2011" για τη Σύμπραξη Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς

in επιδότηση ερευνητικών και παραγωγικών φορέων, έρευνα και παραγωγή, έρευνα και τεχνολογία, σύμπραξη, συνεργασία
Είδος Επιδότησης: 
ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

Το πρόγραμμα "Συνεργασία 2011" αφορά οικονομική ενίσχυση στοχευμένων δράσεων γύρω από τους παραπάνω άξονες:

  • Επικέντρωση των προσπαθειών και των πόρων σε εστιασμένους Ε&Τ τομείς, σημαντικούς για την οικονομία και την κοινωνία, καθώς και τη δημιουργία εξειδικευμένου προσωπικού και υποδομών, γενικότερα, αριστείας και προϊόντων/υπηρεσιών ανταγωνιστικών σε διεθνές επίπεδο.
  • Δημιουργία νέας γνώσης, περιλαμβανομένης της νέας τεχνολογίας, ή την δημιουργία κοινών πόρων για έρευνα, προκειμένου να βελτιωθεί η ελληνική και γενικότερα η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα ή να αντιμετωπιστούν σοβαρές κοινωνικές ή περιβαλλοντικές ανάγκες.
  • Υποστήριξη έργων κυρίως διεπιστημονικής προσέγγισης, τα οποία αποβλέπουν στην επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, που με την σειρά τους βρίσκουν εφαρμογή στην ανάπτυξη ή βελτίωση προϊόντων, διεργασιών, υπηρεσιών ή πολιτικής, με την ενεργό συμμετοχή του εγχώριου παραγωγικού ιστού.
  • Προώθηση της πράσινης ανάπτυξης.
  • Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα", απευθύνεται σε συμπράξεις παραγωγικών-εμπορικών επιχειρήσεων κάθε μεγέθους, Ερευνητικών Κέντρων, Ινστιτούτων, ΑΕΙ, τεχνολογικών, δημόσιων και άλλων φορέων και έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους € 68.320.000.

    Η υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα "Συνεργασία 2011" πραγματοποιείται από τις 24/5/2011 έως 11/7/2011.

    Fundit.gr - Τα πάντα για τις επιδοτήσεις- 2011  Δημιουργια ιστοσελιδας starfish.gr | (Σχεδιασμός βάση σε πρότυπο της  Antsin.com)